همین طور که در این کادر می بینید طراح آنلاین مورد تایید تمامی مراجع قانونی مربوطه می باشد

 

 

نماد اعتماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

معروف به اینماد

لوگو نماد اعتماد
نماد تایید

صنعت معدن و تجارت

معروف به نماد ساماندهی

نماد ساماندهی
نماد اعتماد درگاه

درگاه پرداخت زرین پال

این یکی خیلی معروف نیست

لوگو زرین پال
جواز کسب

اتحادیه کشوری کار های مجازی

چون جوازکسب مغازه بنامم بود بهم ندادن 

لوگو کسب و کار های اینترنتی