قوانین مشتریان

  • شما موظف هستید تا زمان ذکرشده منتظر بمانید
  • طرح رد شده توسط شما برای تیم بازرسی ارسال می شود و درصورت رد شدن مجدد طراحی می شود
  • ویرایش طرح شامل هزینه است
  • درصورت لغو سفارش هزینه مواد اولیه ( رنگ ، کاغذ ، کاتریج و … ) از پرداختی شما کثر می گردد

قوانین طراحان

  • طرح باید مورد تایید و دارای استاندارد های لازم باشد
  • طرح باید حداکثر تا زمان ذکرشده در بدنه محصول آماده شود
  • درصورت عدم تایید طرح شما موظف به طراحی مجدد خواهید بود
  • فایل psd را در اختیار مشتری قرار ندهید ( بجز طراحی لوگو )
  • حق دریافت هزینه اضافی را ندارید ( بجز موقعی که مشتری به میل خود بخواهد پرداخت کند )